Fluuchferboods-Soone un Woapenstilstound in Libyen

0

Skrieuwen : 18-03-2011 | Truch : H1 | In : Algemeen, Politik

Die Seekergaidsräid fon do Fereende Nationen häd ap n soogentiensten Meerte bisleeten, dät dät een Fluuchferboods-Soone uur Libyen reeke skäl.

Die Foarsleek deerfoar koom fon dän Libanon, Frankriek un dät Fereenigede Keningriek.

Libyen reagierde ap ju Mäitnoame mäd Woapenstilstound.

Kommentoar skrieuwe