Hoaftbifeel juun Gaddafi un twäin Fjuunde

0

Skrieuwen : 28-03-2011 | Truch : H1 | In : Politik, Seelterlound

Die Internasjonoale Stroafgjuchtshoaf in Den Haag häd ap n 27. Juni 2011 n Hoaftbifeel uutroat juun Muammar al-Gaddafi (libysken Diktator), sin Suun Saif al-Islam al-Gaddafi un sin Swoager Abdullah Senussi, dän Boas fon dän libysken Stilkenen Tjoonst. Jo wäide as fermoudelke Kriechsferbreekere säkt.

Kommentoar skrieuwe