Seelter Woudebouk fon/ätter 37 Sproaken

1

Skrieuwen : 15-10-2012 | Truch : admin | In : Fräislound, Kultuur

Ap majstro.com rakt et nu n seelter Woudebouk fon un ätter 37 Sproaken. Foar dät Seelterfräiske sunt sofier 9.410 Woude in dät Woudebouk apnuumen. In dät Woudebouk sunt uk sun 4.700 wäästfräiske Woude apnuumen.

Hierunner konnen jie dät näi Woudebouk probierje.

Fon Ätter
  

Kommentoare

Fluch dät man nu wuddelk uk älk Woud ätterkiekje kon!

Kommentoar skrieuwe