Schlagwort-Archiv: Äidoulje

Libyen: Ras Lanuf wier in Hounde fon ju Regierenge

Ras Lanuf mäd n wichtigen Oulje-Hoawen wude wier in Regierengshounde broacht. Ras Lanuf waas in n Loop fon dän Apstound aaltied läip uumkamped un häd oafter dän Oainer wikseld, foar n poor Deege häbe dät do Apstoundiske moal wier ärooberd, nu wier ju Regierenge.

Oulje-Lobby wäil stäärker as Natuurskuts

Washington D.C. – Nu, as neemens moor uur dät Oulje-Uungluk in dän Gulf fon Mexiko boald, do Saitengen nit moor uurloope fon aal düsse Ättergjuchte, nu häbe ap n trääden Januoar 2011 do Seekergaidsfoarskriften foar Ouljeboorengen in n Gulf fon Mexiko wier oun Strommegaid ferlädden.

Dät is nu foar Ploatfoarmen, do al foar dät Uungluk steen häbe, wier ferlööwed, sunner Uumewaareldskuts-Uurpröifenge in ju Joopsee ätter Oulje tou boorjen – bloot näie Ploatfoarmen mouten noch uurpröifed wäide.

Dät aal kumt deerfon, dät ju Oulje-Industrie mäd Unnerstutsenge fon ju republikoanske Paatäi ju US-amerikoanske Regierenge gewaltich unner Druk sät häbe. Jo kwieden t.B. dät der fuul Oarbaisploatse fon ouhongje un dät deer fuuls tou fuul Jäild in ju Ouljeboorenge investierd waas, as dät me dät nu ferbjoode kuud.

Düt Geböärnis wiest uus moal wier, dät ju Wirtskup fon ju Politik fuul wichtiger nuumen wäd as uur, toun Deel wichtigere Seeken – un wan sik een Regierenge truch do Medien tou Reformen twoangen sjucht, dan moaket ju foar n poor Mounde näie Witte, uum do dan ätters stilken wier aptoulöösen. So waas ju Reform ätter dät Ouljeuungluk daach bloot n Theoaterspil.