Schlagwort-Archiv: Natuurskuts

Touminst twäin Wulfe wier in Läichsaksen

Ätter dät 2007 aan fon twäin Wulfe in Läichsaksen illegoal doodskeeten wuden is, sunt do Natuurskutsere nu wier gjucht bliede, dät aan näien ätter Läichsaksen ienwonnerd is.

Al Eende Meerte is tichte bie Hambuurich al eenjierigen Wulf fotografierd wuden, man deer waas je so nai bie’t Skeed nit seeker af die blift. Fielicht is dät die sälge, man wan nit, kuud dät sogoar träin Wulfe reeke.

Wan do Geslächte paasje un do Dierte nit tou nai mädnunner früünd sunt, kon me ap een Foamielje fon Wulfe in dät Buundeslound hoopje.

Oulje-Lobby wäil stäärker as Natuurskuts

Washington D.C. – Nu, as neemens moor uur dät Oulje-Uungluk in dän Gulf fon Mexiko boald, do Saitengen nit moor uurloope fon aal düsse Ättergjuchte, nu häbe ap n trääden Januoar 2011 do Seekergaidsfoarskriften foar Ouljeboorengen in n Gulf fon Mexiko wier oun Strommegaid ferlädden.

Dät is nu foar Ploatfoarmen, do al foar dät Uungluk steen häbe, wier ferlööwed, sunner Uumewaareldskuts-Uurpröifenge in ju Joopsee ätter Oulje tou boorjen – bloot näie Ploatfoarmen mouten noch uurpröifed wäide.

Dät aal kumt deerfon, dät ju Oulje-Industrie mäd Unnerstutsenge fon ju republikoanske Paatäi ju US-amerikoanske Regierenge gewaltich unner Druk sät häbe. Jo kwieden t.B. dät der fuul Oarbaisploatse fon ouhongje un dät deer fuuls tou fuul Jäild in ju Ouljeboorenge investierd waas, as dät me dät nu ferbjoode kuud.

Düt Geböärnis wiest uus moal wier, dät ju Wirtskup fon ju Politik fuul wichtiger nuumen wäd as uur, toun Deel wichtigere Seeken – un wan sik een Regierenge truch do Medien tou Reformen twoangen sjucht, dan moaket ju foar n poor Mounde näie Witte, uum do dan ätters stilken wier aptoulöösen. So waas ju Reform ätter dät Ouljeuungluk daach bloot n Theoaterspil.